Dożywotnia gwarancja na ramę w Kross. Nowość od marki Kross. Warunki gwarancji rowerów Kross.

Rowery Kross z dożywotnią gwarancją- Nowość 2019/2020

Marka Kross wprowadza możliwość wydłużenia standardowej gwarancji na ramę aluminiową oraz stalową .

Głównymi warunkami aby uzyskać dożywotnią gwarancję są:

  • rejestracja roweru do 30 dni od daty zakupu
  • wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez KROSS S.A. w celach marketingowych.(W przypadku cofnięcia powyższej zgody, Przedłużona Gwarancja obowiązuje do dnia cofnięcia zgody)
  • wymagane jest wykonywanie raz do roku przeglądu technicznego w autoryzowanym serwisie KROSS lub autoryzowanym punkcie sprzedaży Kross.

Szczegóły w warunkach gwarancji opisane poniżej

Szczegóły dotyczące uzyskania dożywotniej gwarancji na ramę w Kross -ie:

WARUNKI PRZEDŁUŻENIA GWARANCJI NA RAMĘ
Producent roweru -KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę:Dla rowerów KROSS i Le Grand z kolekcji 2019 oraz nowszych, zakupionych od dnia 14.06.2019roku::
Dla ram aluminiowych oraz stalowych: gwarancja dożywotnia;
Dla ram karbonowych oraz full suspension: gwarancja 5 lat.
Dla rowerów KROSS i Le Grand z kolekcji 2017,2018(niezależnie od daty zakupu) oraz 2019 kupionych przed dniem 14.06.2019:Dla ram aluminiowych oraz stalowych: gwarancja 5 lat;
Dla ram karbonowych oraz modeli z serii ENDURO i TRAIL : gwarancja podstawowa na rower.
Przedłużona Gwarancja dotyczyć będzie wyłącznie pierwszego właściciela roweru i rozpocznie się w dniu następnym po zakończeniu obowiązywania standardowej dwuletniej Gwarancji. Przedłużona gwarancja dotyczy wyłącznie rowerów zakupionych od dnia 14.06.2019 włącznie.

1.Aby uzyskać Przedłużoną Gwarancję należy w terminie 30 dni od daty zakupu zarejestrować się w panelu my.kross.pl, dodać zakupiony rower oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez KROSS S.A. w celach marketingowych. Przedłużona Gwarancja obowiązuje przez okres trwania powyższej zgody, jednak nie dłużej niż okres gwarancji na ramę w zależności od typu roweru oraz jego kolekcji. W przypadku cofnięcia powyższej zgody, Przedłużona Gwarancja obowiązuje do dnia cofnięcia zgody.
2.Rower musi być zakupiony i użytkowany w celach rekreacyjnych przez osobę fizyczną.
3.W okresie trwania Przedłużonej Gwarancji, wymagane jest wykonywanie raz do roku przeglądu technicznego w autoryzowanej sieci serwisowej Kross lub autoryzowanym punkcie sprzedaży Kross oraz udokumentowanie przeglądu w panelu my.kross.pl lub w Karcie Gwarancyjnej. Aktualna lista punktów serwisowych znajduje się na stronie http://www.kross.pl w zakładce SERWIS.
4.Przedłużona Gwarancja obejmuje konstrukcję ramy. Warstwa lakiernicza oraz oklejenie ramy nie są objęte Przedłużoną Gwarancją.
5.Do zgłoszenia reklamacji wymagana jest Karta Gwarancyjna lub –w przypadku elektronicznej gwarancji –zarejestrowanie roweru w panelu my.kross.pl, oraz dowód zakupu.
6.W przypadku stwierdzenia wady materiałowej lub produkcyjnej, w ramach Przedłużonej Gwarancji Kross S.A. gwarantuje wymianę lub naprawę.
7.Do rozpatrzenia reklamacji wymagane jest dostarczenie kompletnego roweru. Producent we wskazanych przypadkach może wyrazić zgodę na przekazanie samej ramy w celu rozpatrzenia reklamacji.
8.Rozpatrzenie reklamacji powinno nastąpić w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu dostarczenia roweru do Kross S.A.
9.W przypadku decyzji o wymianie ramy w ramach Przedłużonej Gwarancji, termin na realizację reklamacji ustala się na 30 dni kalendarzowych.

10.W przypadku modelu ramy, której cykl życia u producenta uległ zakończeniu, producent zastrzega sobie prawo do zastąpienia ramy modelem równorzędnym o takiej samej bądź wyższej wartości. Koszty innych komponentów, które muszą zostać wymienione w wyniku wymiany ramy zostaną pokryte przez właściciela roweru.

11.Przedłużona Gwarancja na ramę traci swoją ważność w przypadku:

11.1.Modyfikacji i wprowadzania zmian konstrukcyjnych przez klienta;

11.2.Zmian bądź rażących ubytków w powłoce lakierniczej wynikających z nieprawidłowego użytkowania roweru lun uszkodzeń mechanicznych;

11.3.Użytkowania roweru niezgodnie z jego przeznaczeniem;

11.4.Uszkodzenia mechanicznego roweru do którego przyczynił się klient, osoba trzecia bądź siła wyższa;

11.5.Niedopełnienia wszystkich wymienionych wyżej warunków Przedłużonej Gwarancji. 11.6.Przedłużona Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej